Hamilelik rehberi

Hamilelikte depresyon

HAMİLELİKTE DEPRESYON

Önemli bir ruhsal hastalık olan depresyon dünyada en sık görülen tıbbi sorunlardan biridir. Kişinin duygusal durumunu, düşüncelerini ve davranışlarını etkilediği gibi bedensel sağlığını da etkiler. Depresyonla kişi öyle bir duruma girer ki her zaman yaptığı sıradan şeyler bile kişiye zahmet veren şeylere dönüşür. Depresyonun iyi tarafı, tedavisinin olmasıdır.

Zaman zaman herkes kendini çökkün, kötü ve yalnız hisseder. Bu durumun tıbbi anlamda depresyon olabilmesi için kendini bir süreliğine, gelip geçici olarak kötü hissetmekten çok daha öte bir şey olma durumudur. Günlük yaşam işlevselliğini önemli ölçüde bozar.

Depresyonun gelişiminde kalıtsal yatkınlığın yanı sıra beyin ve vücuttaki işlev değişikliklerini içeren etkenlerin karmaşık etkileşmesinin rol oynadığı düşünülmektedir. Depresyon kendi başına çıkabileceği gibi başka bir hastalığın bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin Hamilelikte, doğum sonrasında da çıkabilir.

Depresyonun görülme sıklığı kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazladır. Neden kadınlarda daha sık görülür? Biyolojik neden olarak bakılırsa; kalıtsal etkenleri ve kadın eşeysel hormonlarının salgılanmasına eşlik eden duygusal durum değişikliklerini kapsar. Toplumsal ve kültürel faktörler olarak da; kadınlardan hem iş yaşamının hem de aile yaşamının yükünü taşımaları beklenir. Yoksulluk ve ana-baba sorumluluğunu tek başına taşıma öyküsüne kadınlarda daha sık rastlanır. Kadınlar sorunlarla baş etme konusunda erkeklere göre daha çabuk kontrol edememe durumuna düşerler.

Bu yüzdendir ki Hamilelik öncesi, sırası ve sonrasında da depresyon görülme sıklığı oldukça fazla olabilmektedir.

Geçmiş yıllarda Hamilelik ‘‘psikiyatrik bozukluklar için koruyucu bir dönem’’ olarak görülürken, günümüzde bu görüş kabul görmemektedir. Çünkü kadınlar gebeliği neşe, doyum, olgunluk, kendini gerçekleştirme ve mutluluk kaynağı olarak algıladığı gibi; stres, endişe, kaygılı bekleyiş, üzerinde aşırı bir yüklenme gibi olumsuz ruhsal duygulanımların da yaşanabileceği bir dönem olarak da görebilmektedir.

İlgili Yazı  Gebelikte (Hamilelikte) bebeğin cinsiyet tahmini

Çoğu kadın gebeliği sırasında sağlıklı ve olumlu bir tutum içinde olur. Belirli birtakım hormonların salgılanmasındaki artış ruhsal iyilik durumu veriyor gibidir. Bununla birlikte kadınların ortalama %10 u Hamilelik sırasında depresyon yaşar.

Hamilelikte depresyon nedenleri ?
Hamilelik sırasında depresyon,

►Daha çok, önceden depresyon geçirmiş olan kadınlarda görülür.

►Ay başı öncesi gerginliği rahatsızlığının fazla olması,

►Toplumsal dayanaklarının az olması,

►Hamilelik yaşayan kadının yaşının küçük olması,

►Tek başına yaşıyor olması,

►Evlilik çatışmalarının olması,

►Eşiyle çift ilişkilerinin iyi bir seyirde olmaması,

►Gebeliğe ilişkin duygularının karışık olması,

►Gebeliğe hazır olmadan hamile kalmış olması gibi nedenler sayılabilir.

Hamilelikte depresyon belirtileri
Hamilelikte-depresyon-belirti Hamilelikteki depresif belirtiler genel depresyon belirtilerinden farklı olmamakla birlikte; hamile depresif hastalarda diğer depresif hastalara göre bulantı, mide ağrısı, sık soluk alıp verme, baş ağrısı gibi somatik şikayetler anlamlı derecede fazla görülmektedir.

Değişik kültürlerde Hamilelik döneminde depresyon yaygınlığını araştıran çalışmalarda depresif belirti görülme sıklığı Macaristan’da %17.9, Amerika’da %20, Kanada’da %25, Finlandiya’da %30 olarak bulunmuştur. Türkiye’de bu konuda sınırlı sayıda çalışma mevcut olmakla birlikte, %27.3 ile % 36.3 arası yapılan farklı çalışmalarla ortaya çıkan oranlardır.

Hamilelik sırasında ortaya çıkan depresyonun tedavi edilmesi kararı verilirken tedavinin yarar ve zararları göz önünde bulundurulur. Tedavi edilmezse annenin ve bebeğin beslenmesi bozulabilir, anne doğum öncesi bakımına gerekli özeni göstermeyebilir, bebeğin kilosu düşük doğum olabilir ya da erken doğum riski artabilir. Tedavi edilmeyen depresyon süreğen ya da daha ağır bir depresyona dönüşebilir. Araştırmalara göre gebeliğinin başında antidepresan ilaçlarını kesen depresyondaki kadınların yaklaşık yarısında gebeliğin son 3 ayında hastalığın yinelendiği görülmüştür.

Hamilelikte depresyonun etkileri
►Hamilelikteki depresyon zamansız doğum,

►Hamilelik zehirlenmesi,

►Zor doğum

►Doğumda daha fazla cerrahi müdahaleye gereksinim duyma

İlgili Yazı  Anne adayları sıvı tüketimine dikkat etmeliler

►Hamilelik haftasına göre küçük fetüs,

Düşük doğum ağırlıklı ve düşük sağlıklı olma skorlu yenidoğan gibi olumsuz Hamilelik ve obstetrik (doğum ve doğumla ilgili olan ) komplikasyonlar gibi tablolara yol açabilmektedir. Ayrıca Hamilelik depresyonu intihar girişimini, pospartum depresyon ( doğum sonrası depresyon ) riskini arttırma potansiyeli nedeniyle de çok önem taşımaktadır.

Hamilelikte depresyonun bebeğe zararı var mı ?
depresyon-tedavi Gebeliğin erken dönemlerinde görülen depresyon, hem gebeyi hem de fetüsü uzun dönemde de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Hamilelik depresyonunun erken tanınıp, tedavi edilmesi anneye ve fetüse ait oluşabilecek riskleri azaltacaktır. Görevli sağlık personelinin Hamilelikte depresyona eğilimli olabilecek riskli grupları erken dönemde belirlemesi, depresyonun önlenmesi ve tedavisini kolaylaştıracaktır.

Hamilelik depresyonunun erken dönemde tanınmasında başta ebe, hekim ve hemşire olmak üzere sağlık profesyonellerine çok büyük sorumluluk düşmektedir. Ülkemizde de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu Hamilelik depresyonuna yönelik sağlık profesyonellerince tarama programları başlatılmalı, yaygınlaştırılmalı, depresyon riski olan gebeler ( geçmişinde depresyon öyküsünün bulunması, kronik hastalığın olması gibi ) erken dönemde belirlenmelidir. Ortaya çıkarılamamış veya tedavi edilememiş depresyon hem gebe hem de bebek için risk oluştur. Ebe ve hekimin, depresyon tedavisini, ilaçla alan gebeleri postpartum dönemi dahil daha sık aralıklarla izlemesi gerekmektedir.

Hamilelikte depresyonunu önlemede atılacak ilk adım riskli grubun belirlenmesidir. Bu risk grubunun erken dönemde (mümkünse hamilelik öncesinde) belirlenmesi ve erken tedavisi anne ve bebek üzerindeki olası riskleri de azaltacaktır.

Hamilelikte depresyon tedavisindeki çalışmaların ışığında Hamilelikte seçici serotonin gerialım ketleyicilerinin hem anne, hem de bebek için görece güvenilir olduğunu göstermiştir. Elektrokonvülsif terapi de güvenilir diğer tedavi seçeneğidir. Bunların hepsinin hekim tarafından riskli olduğu ya da tercih edilmediği durumlarda ilaçsız terapi ile tedavi en uygun seçenek olacaktır.

İlgili Yazı  Hamilelikte sağlıklı yaşam

Kaynak: Uzm.Psk.Dan. Beril Papuççuer

Bir önceki yazımız olan Hamilelikte sağlıklı yaşam başlıklı makalemizde hamilelik döneminde giyim tarzı nasıl olmalıdır, hamilelikte beslenme ve vajinal hijyen hakkında bilgiler verilmektedir.